Caffè Florian

Caffè Florian je považováno za nejstarší kavárnu v Evropě a symbol Benátek. Poprvé své dveře otevřelo 29. prosince 1720 pod vedení Floriana Francesconiho jako “Alla Venezia Trionfante” (triumfální Benátky), ale jeho hosté ho v úctě k majiteli rychle překřtili na “Caffè Florian”. 

Už od samého začátku vítalo Caffè Florian zářnou klientelu, mezi kterou byla jména jako Goldoni, Giuseppe Parini nebo Silvio Pellico. Mimo to, že jde o nejslavnější kavárnu, bylo Caffè Florian kdysi jediným zařízením, které vítalo i ženy, což vysvětluje, proč si ho vybral i sám Casanova jako jedno ze svých lovišť.

Share This