Nařízení GDPR

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů, Tato informacese netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajůprávnické osoby.

Více popisuje dokument: „Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích.“