Stará žitná myslivecká RESERVE – „Tak ať se má jako v žitě.“

YouTube video