Certifikace

FSSC 22000 zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000:2005 „Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci“ a požadavcích na bezpečnost potravin v podobě „Programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin ve výrobě potravin“ uvedených v BSI PAS 220:2008 resp. ISO 22002-1:2010.

FSSC 22000 je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin, který je uznán organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) a jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce.

Certifikáty – PDF
Certifikát – PDF

Seznam alergenů v potravinách

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. (EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21, ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10).

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představují nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Seznam alergenů v potravinách – PDF
Prohlášení o přítomnosti GMO a alergenech – PDF