Náš příběh

YouTube video

Vznik a založení Palírny U Zeleného stromu se datuje ke 4. červenci roku 1518 se souhlasem Viléma z Pernštejna, který udělil právovárečné výsady jedenatřiceti majitelům domů města Prostějova.

1517

1517

1518

1518

Historie nejstarší palírny Evropy se zrodila 4. července roku 1518, kdy Vilém z Pernštejna a Helfštýna udělil právovárečné jedenatřiceti majitelům domů města Prostějov. Mezi vybranými byl i majitel domu U Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Z počátku se vařilo hlavně pivo. Ježův nástupce Jan Chytrovský investoval do inovací sladovny a pivovarské místnosti.

1591

1591

Do Palírny u Zeleného stromu nastoupil podnikatel pekař Pavel Zoubek, za jehož hospodaření se vyráběla nejkvalitnější pálenka v celém širém kraji.

1610

1610

Karel z Lichtenštejna rozšířil majitelům šenkovních domů jejich výsadní právovárečné právo o monopol na pálení a nálev kořalky. Díky uděleným výsadám se zvýšila laťka kvality a o Prostějově se plným právem začalo mluvit jako o městě s nejlepší kořalkou.

1618

1618

Ani výrobě alkoholu nesvědčí války. V období Třicetileté války destilérku ničil nedostatek surovin, ale i plundrování vojáků a málem zanikla.

1697

1697

Temným rokem nejen pro palírnu, ale i celé město Prostějov byl rok 1697, kdy vypukl nejničivější požár v historii a popelem lehla polovina města. Dům U Zeleného stromu byl jako zázrakem neponičen. Byl to zároveň rok nástupu recese.

1735

1735

Palírny začala opět vzkvétat s příchodem majitele M.Storcha z Markvartic, který spojil svou profesi lékárníka a začal do kvasu přidávat i byliny a koření jako fenykl, anýz, pepermint a jiné. Jeho palírnický kumšt můžete v tradičních originálních receptech vychutnat dodnes.

1810

1810

Období konjunktury a rozkvětu. Celková produkce kořalky dosahovala více než 11 000 hektolitrů a Prostějov se stává palírnickou jedničkou Moravy.

1843

1843

Likérku kupuje nový majitel Jakub Vojáček a posléze ji vede jeho syn Oskar, za jejichž hospodaření dosáhla produkce v domě Palírny U Zeleného stromu svého vrcholu. Doba Rakusko-Uherské monarchie opět výrobě nepřála, Prostějov byl považován za politicky nespolehlivý a perzekuce dopadla i na vlastenecky smýšlející potomky Vojáčkovy.

1847

1847

Jakub Vojáček stále pracuje na rozvoji své likérky v Prostějově a mezitím 350 km odtud začínají pánové Ludwig Bramsch a Louiss Eckelmann na území tehdejšího Března s unikátní výrobou pekařských kvasinek, která v té době byla průkopnickou novinkou.

1848

1848

Společnost pod názvem „Bramsch a Eckelmann – výroba lihu, lisovaných kvasnic a likérů“ byla zapsána v Krásném Březně 15.března a stala se tak první společností na území Čech vyrábějící pekařské droždí.

1860

1860

1896

1896

1898

1898

1901

1901

1906

1906

Změna názvu společnosti

Do čela firmy s novým názvem „Továrna na líh a lisované kvasnice, spol. s r.o. dříve bratři Eckelmannové“ se postavil jeden z nejvýznamnějších ústeckých průmyslníků počátku 20. století, Fritz Wolfrum.

1908

1908

1915

1915

1916

1916

1920

1920

Prostějovská obec pronajímá někdejší Vojáčkovu likérku Družstevnímu podniku hostinských, který výrobu modernizuje a během krátké doby dosáhla produkce astronomického obratu.

1921

1921

1925

1925

1935

1935

1939

1939

Začátek 2. světové války byl pro Palírnu ve znamení zvýšené produkce a podniku se velmi dařilo. K nárůstu tržeb velmi dopomohlo spojení se svépomocným družstvem hostinských (1939), které vyrábělo především nealkoholické nápoje. Firma se v podstatě téměř zdvojnásobila. Roku 1940 obrat činil více než 13 milionů, což bylo na tuto dobu přímo astronomické číslo. Od roku 1941, z důvodu vysoké spotřeby pro válečné účely, byly zavedeny příděly lihu. Podnik se snažil nahradit nedostatek lihu zvýšenou výrobou sodovek a výrobou nealkoholických nápojů. Ale přišlo udání gestapu, že podnik tají zásoby lihovin. Následně byla Palírna U Zeleného stromu obsazena a prohledána. Díky soudržnosti a odvaze všech zaměstnanců skončila kontrola naštěstí dobře.

1946

1946

V tomto roce byla společnost „Továrna na líh a lisované kvasnice, spol. s r.o. dříve bratři Eckelmannové“ znárodněna a v září už působila jako národní podnik.

1948

1948

Další osud ovlivnil 25. únor 1948. Únorové vítězství pracujícího lidu dopadlo i na Družstevní podnik hostinských v Prostějově. 3.7. 1948 (den před oslavou 430 let od založení Palírny) došlo ke znárodnění Palírny U Zeleného stromu. V září 1948 se Palírna stala podřízeným podnikem olomouckého ředitelství, jež bývalý samostatný podnik přejmenovalo na závod „STAROREŽNÁ PROSTĚJOV”.

1950

1950

1952

1952

1959

1959

Podnik přebírá výrobu značkového exportního likéru L.V. Griotte a bylinného likéru Nuncius, které byly tehdy vyváženy do západní Evropy. Kvůli rozšíření kapacity se stěhuje do pivovaru Binko.

1966

1966

Podnik si i přes centrální komunistické vedení udržel svou vysokou kvalitu výroby a získává za své špičkové výrobky uznání od svých konzumentů.

1991

1991

Politické a společenské poměry v republice pomohly vyčlenění ze státního podniku „Konzervárny a drožďárny“ s názvem „KB likér Ústí nad Labem“, který se poté proměnil v akciovou společnost.

1992

1992

Porevoluční období přináší zásadní změny i pro Starorežnou Prostějov a podnik je privatizován. V té době vyrábí úctyhodných 60 druhů lihovin v produkci 13 milionů litrů.

1998

1998

KB likér se stává výrobním závodem akciové společnosti „Drinks Union a.s.“, kde úspěšně pokračuje ve výrobě kvalitních produktů.

2008

2008

Vyčlenění likérky z „Drinks Union a.s.“ a vznik samostatné společnosti „GRANETTE a.s.“.

2011

2011

Podnik Starorežná Prostějov se spojuje s ústeckou likérkou GRANETTE a.s. a nová firma GRANETTE&STAROREŽNÁ Distilleries a.s. se stává největším tuzemským výrobcem lihovin s ryze českým kapitálem a zároveň jednou z nejvýznamnějších firem na celém českém trhu.

2017

2017

Firma se vrací ke svému původnímu názvu “Palírna U Zeleného stromu a.s.” z roku 1518 a navazuje tak na tradici a historii palírnictví v Prostějově, která trvá již téměř 500 let.

2018

2018

Palírna U Zeleného stromu je nejstarší palírnou v Evropě. V roce 2018 slavíme přesně 500 let od jejího založení. Tuto výjimečnou událost podtrhuje fakt, že společnost zůstala i po tolika letech v rukou českých majitelů.

Palírna dnes

Fungujeme již od roku 1518 a jsme nejstarší palírna v Evropě pokračující v prostějovské tradici a využívající znalostí a zkušeností získaných za téměř 500 let výroby lihovin. Již od roku 1518 jsme pokračovateli úspěšné výroby alkoholických nápojů v Česku a ctíme závazek v této tradici Palírny U Zeleného stromu pokračovat. Známe dobře trendy chování spotřebitelů a příležitosti konzumace alkoholických nápojů. Přinášíme radost všem a po celém světě naplňujeme potřeby a hodnoty životního stylu konzumentů.

Jsme přímým nástupcem českých likérek KB likér a Starorežná Prostějov (2011 – 2016 GRANETTE&STAROREŽNÁ Distilleries a.s.). Navazujeme tak na bohatou tradici obou předních českých tradičních výrobců lihovin. Do výrobního portfolia firmy patří značky jako Stará myslivecká, BLEND 42 VODKA, Hanácká vodka, Starorežná, Vaječný sen, Royal, pravé ovocné destiláty Palírna U Zeleného stromu a další značky a produkty, kterých je celkem více než stovka.

Jsme česká společnost s globální působností a postavením dvojky na českém trhu alkoholických nápojů. Budujeme distribuci našich značek doma i v zahraničí tak, aby je konzumenti vnímali jako české.

Objemem své výroby 120 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů ročně se řadíme na druhé místo na trhu České republiky a zároveň jsme největším ryze českým výrobcem lihovin. Úspěchy ovšem neslavíme pouze na domácím poli. S produkty pocházejících z výrobních linek Palírny U Zeleného stromu a.s. se můžete setkat i v dalších dvaceti zemích pěti světových kontinentů.

Stavíme na těchto sdílených hodnotách

  • 500 let tradice výroby alkoholu pro rozumné pití při společných setkáních
  • uplatňujeme český původ – českou družnost – českou houževnatost – český důvtip
  • máme rádi naši práci a naše značky a podle toho se chováme
  • opravdová loajalita – opravdová odbornost – opravdová profesionalita – opravdová tvořivost
  • řídit znamená kontrolovat, kontrolovat znamená vědět, vědět znamená měřit
  • podruhé vždy lépe