Jak to u nás vypadá v posledních týdnech?

Mnoho firem v Olomouckém kraji omezilo v těchto týdnech výrobu, především kvůli nedostatku zaměstnanců. Neplatí to pro výrobu Palírny U Zeleného stromu. Naše výroba funguje téměř bez omezení, dokonce se nám povedlo do ní zapojit i zaměstnance, kteří by jinak byli bez práce.

Naší prioritou je postarat se o všechny zaměstnance a co nejvíce omezit negativní vlivy, které bude mít současná situace na zaměstnanost nejen v Prostějově a okolí. V Palírně se proto snažíme zapojit všechny kolegy, kterým zdravotní stav a rodinná situace umožňují pracovat. Například část našich obchodních zástupců, kteří jsou nyní v podstatě bez práce, vypomáhá ve výrobě a další koordinují pomoci potřebným.

Kromě běžné náplně práce totiž naši zaměstnanci pomáhají také se zajišťováním nedostatkové dezinfekce. Do nemocnic jsme zdarma dodali náš standardní výrobek Konzumní líh 80 %. Nyní se dále zaměřujeme na pomoc domovům pro seniory, kterým budeme zdarma dodávat již hotovou dezinfekci. Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin, na kterou se doposud hodně zapomínalo, proto chceme pomoci jim a personálu, který se o ně v této nelehké době stará.

Výrobu v Prostějově již několik týdnů provází zvýšená bezpečností opatření, ke kterým jsme přistoupili ještě před vládními nařízeními. Do prostějovského závodu až do odvolání nepouštíme nikoho jiného než zaměstnance a nutné zásobování. Směny jsou nastavené tak, aby se najednou potkávalo co nejméně lidí, a všichni se v areálu již několik týdnů pohybují pouze s rouškou. Všem příchozím před vstupem do Palírny preventivně měříme teplotu. U zaměstnanců v kancelářích se snažíme, aby pracovali odděleně, například pro běžnou práci více používáme zasedacích místnosti. Co nejvíce jsme omezili výrobní porady a v případě nutnosti spolu komunikujeme primárně přes technologie, které nám umožňují spojit se přes počítač. A samozřejmě mnohem častěji dezinfikujeme veškeré povrchy. Pro našeho výrobního ředitele Michala Šomana je nejpozitivnější to, že si všichni kolegové si vzali nová přísná pravidla za svá a okamžitě si je osvojili. A tím nám umožňují chránit se vzájemně.