Setkání s náměstkem hejtmana Ústeckého kraje

Palírna U Zeleného Stromu, výrobce Staré myslivecké, darovala stovky litrů dezinfekce

V době pandemie se naše společnost zapojila do dobrovolné pomoci těm nejpotřebnějším. Darovali jsme stovky litrů dezinfekce do domovů pro důchodce v Ústeckém kraji, vybavili jsme Masarykovu nemocnici a univerzitu UJEP. Náměstek hejtmana, pan Zdeněk Matouš, se sešel s generálním ředitelem Palírny U Zeleného stromu, Pavlem Kadlecem, a poděkoval mu za cenou pomoc.

„Velmi si ceníme rychlé a účinné pomoci, kdy nejohroženější místa, tedy domovy pro důchodce, byly v krátké čase a bezplatně se strany Palírny U Zelného stromu vybaveny tolik potřebnou dezinfekcí. Tato pomoc byla v této těžké době velmi vítaná a věřím, že se nám i podařilo díky tomu prohloubit dobré vztahy i v čase klidných, třeba propagací značky historicky spojené s naším krajem.“, uvedl Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

„Situace v České republice byla a je vážná, nemocnice často nevěděly, kdy budou mít zajištěny dodávky dezinfekce. Využili jsme tedy našich zásob a vedle svých tradičních produktů, jsme začali stáčet i 80% konzumní líh, který dezinfekci může nahradit. Zdarma jsme jej rozvezli do nemocnic, přestože jsme od státu nedostali odpouštění spotřební daně.“, vysvětlil generální ředitel Pavel Kadlec.

Konkrétně jsme dezinfekci darovali do 22 domovů pro důchodce v ústeckém regionu v 75 pětilitrových kanystrech, celkem tedy 370 litrů dezinfekce. Dále pak do domovů v Olomouckém kraji, kde má dnes Palírna U Zeleného stromu výrobu. Další dar směřoval do ústecké nemocnice, která obdržela 75 litrů 80 % konzumního lihu k přípravě dezinfekce a 30 litrů 80 % lihu jsme poskytli také do ústecké univerzity UJEP.