Stará myslivecká Reserve rozdává dárky ve spolupráci s rádiem Frekvence 1

YouTube video